OBP – Bevoegdheid voor HINP (56 uur) - PIVO

OBP – Bevoegdheid voor HINP (56 uur)

Op het einde van de opleiding kan de deelnemer de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een OBP uitvoeren wanneer hij de leiding van de permanente interventiediensten voert.

Inhoud

Module 1: Het wettelijk en reglementair referentiekader met betrekking tot beleidsondersteunende competenties.

Module 2: Uitoefenen van politiebevoegdheden.

Module 3: Uitvoeren van de basistaken OBP met wacht.

Module 4: Verantwoordelijkheden van een OBP in geval van ramp.

Module 5: Noodplanning en rampenmanagement.

Module 6: Beslissing inzake het gebruik van mobiele bewakingscamera’s.

Doelgroep

  • Politieambtenaren HINP/HPK
  • Het is gewenst dat de deelnemers aan deze opleiding de competenties van een agent van bestuurlijke politie voldoende beheersen zodat ze de opleiding zo goed mogelijk kunnen volgen.
  • Werkzaam zijn in een lokale politiezone binnen de provincie Vlaams Brabant.

Lesmethode en werkvormen

Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.

Beoordelingswijze

Procesevaluatie onder de vorm van een evaluatieformulier uitgestuurd naar de deelnemers

Certificatieve evaluatie onder de vorm van een schriftelijk examen over de materie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 56 uur
Prijs 1.150,00
EDA-nummer EDA6636
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven