NOFF1-M1 - Operationele benadering: Fire Dynamics - PIVO

NOFF1-M1 – Operationele benadering: Fire Dynamics

Deze module heeft drie onderdelen:

 

 • De theorie bestaat uit 31u 
 • De koude praktijk bevat 12u 
 • De warme praktijk omvat 8u proefjes en 2u oefeningen 

Inhoud

Fire Dynamics

 • Inleiding tot Fire Dynamics 
 • Hoofdstuk 1 
 • Convectie en Conductie 
 • Straling 
 • Brandbaarheidsgrenzen
 • Pluimen en oefeningen
 • Brand vloeistoffen en vaste stoffen
 • Vragen en oefeningen
 • Praktijk in de vorm van casussen en proefjes

Leerdoelstellingen

 • Het verbrandingsproces kwalitatief kunnen beschrijven met inbegrip van de

pyrolyse en de invloed van de aggregatietoestanden van de brandstof.

 • De belangrijke eigenschappen van vaste brandstoffen kunnen bespreken:

dichtheid, soortelijke warmtecapaciteit, geleiding, verbrandingswarmte en
smeltpunt.

De drie vormen van warmteoverdracht kunnen beschrijven: kwalitatief en
kwantitatief. De cursisten moeten dus de 3 basisformules kunnen opstellen,
kunnen toepassen en kunnen toelichten.
• Weten dat er ook 3dimensionale warmteoverdracht is.
• Het verschil kunnen uitleggen tussen steady state en transiënte
warmteoverdracht op een beschrijvende manier.
• Begrijpen wat thermisch dik en thermisch dun is.
• Begrijpen wat de invloed is van de bouwmaterialen op de warmteoverdacht.
• Een eenvoudige numerieke oplossing uitwerken m.b.v. excel.
• Begrijpen wat de rol van de convectiecoëfficiënt is bij convectie.

 

+ uitgebreide versie leerdoelen (zie cursus canvas)

Doelgroep

sergeanten en adjudanten

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

Manier van werken
De lesstof op de presentaties wordt behandeld in de theorieles.
Een aantal onderwerpen die niet expliciet uitgesloten worden als leerdoel, zullen toch niet
worden geëxamineerd. Het is de bedoeling dat de cursisten dit studeren om tot meer
inzicht te komen maar om de moeilijkheidsgraad van het examen te beperken zullen over
een aantal “moeilijke” onderwerpen geen vragen komen.
Er dient veel aandacht te gaan naar de wetenschappelijke benadering:
• Aannames
• Geldigheidsgebied van een formule
De kennis op het niveau sergeant (MO1) is voldoende om 95% van de branden aan te
pakken. Op het niveau officier (OFF1 – OFF2) moet kennis bijgebracht worden die toelaat
om de 5% resterende branden aan te pakken. Het is daarom erg belangrijk dat men
beseft wanneer een vuistregel niet meer toepasbaar is.
Het referentiewerk waarop de cursus gebaseerd is en waarin veel meer informatie staat:
Introduction to fire dynamics door Dougal Drysdale. Een tweede goed werk is Enclosure
fire dynamics door Bjorn Karlsson en James Quintiere. Een derde goed boek is Fluid
mechanic aspects of fire and smoke dynamics in enclosures door Bart Merci en Tarek
Beji.

 

Beoordelingswijze

examen op 446 punten

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 414,50
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven