NOFF1-M3 Crisisbeheer - niveau 1 (CRI-1) - PIVO

NOFF1-M3 Crisisbeheer – niveau 1 (CRI-1)

Deze module bestaat uit Radiocommunicatie, ICS en Cases.

Inhoud

 • Hfdst 1: Inleiding crisisbeheer
 • Hfdst 2: Wetgeving
 • Hfdst 3: De 5 disciplines
 • Hfdst 4: De 5 verschillende fases (gemeentelijk, provinciaal en federaal)
 • Hfdst 5: De richtlijn SEVESO - inleiding
 • Hfdst 6: De rol van leader van operaties (LVO) bij een noodsituatie (reflexfiche LVO)

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • Leren nemen van reflexacties die de hoogste officier ter plaatse (leider van de operaties - LVO) moet nemen.
 • Leren beslissen over de eerste reflexacties als LVO bij een noodsituatie.
 • Leren integreren in de bevelvoeringsketen om de doelstellingen voor het optimale beheer van een noodsituatie te bereiken
 • Leren beslissen wanneer de LVO moet opschalen
 • Leren bepalen wanneer een noodplan of fase moet geactiveerd worden
 • De situatie kunnen inschatten in een zeer korte tijdspanne en een bilan opmaken
 • De juiste vragen kunnen stellen
 • Vlot leren werken met ASTRID:
  • Leren omschakelen tussen mono en multi
  • Leren opzoeken in de groepen
  • Blokindex leren aanvragen
  • Op een juiste manier leren opdrachten doorgeven opdat communicatie duidelijk is.

Doelgroep

Alle sergeanten houder van het brevet adjudant of alle adjudanten

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

Deze module bestaat uit 10u theorie en 12u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch rmondeling) examen zijn.
 • Hierbij dient een docent aanwezig te zijn voor het mondelinge gedeelte

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 156,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven