NMO1-M2 Binnenbrandbestrijding - deel 1 - PIVO

NMO1-M2 Binnenbrandbestrijding – deel 1

 • Deze module bestaat uit BBB11-fysica, BBB12-gorstv, BBB13wbc.

Inhoud

 • Hfdst 1 : Brandgedrag
 • Hfdst 2 : Brandfysica
 • Hfdst 3 : "GO-RSTV"-model
 • Hfdst 4 : Vrijwaren van sporen
 • Hfdst 5 : Asbestprocedure
 • Hfdst 6 : De thermische camera
 • Hfdst 7 : De gevalstudies

Leerdoelstellingen

Deze module geeft de kandidaat-sergeant de nodige competenties:

 • Kunnen opnoemen en toelichten van de begrippen met betrekking tot brandgedrag en brandfysica, het "GO-RSTV - model", het vrijwaren van sporen, de asbestprocedure en de thermische camera.
 • Het analyseren van begrippen met betrekking tot brandgedrag en brandfysica,  het "GO-RSTV - model", het vrijwaren van sporen, de asbestprocedure en de thermische camera aan de hand van een gevalstudie.
 • Oplossen van situaties bij brandinterventies, rekening houdend met begrippen met betrekking ot brandgedrag en brandfysica,  het "GO-RSTV - model", het vrijwaren van sporen, de asbestprocedure en de thermische camera gedurende koude oefeningen.

Doelgroep

 • Operationele brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • de brandweerlieden van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet BO2 of oude brevet korporaal aangevuld met het brevet Delta BO2.
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • De module bestaat uit 19u theorie en 5u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 156,00
Erkenning Certificaat
Startdatum 16-09-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
16-09-2024
Prijs
156,00
Bijeenkomsten
5 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.
Startdatum
28-11-2024
Prijs
156,00
Bijeenkomsten
5 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.
Startdatum
11-02-2025
Prijs
156,00
Bijeenkomsten
5 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.