VERKEER - Nieuwigheden verkeer - PIVO

VERKEER – Nieuwigheden verkeer

Inhoud

  • Wettelijk kader, wegcode en verkeerswet.
  • Wijzigingen van de wegcode, wegverkeerswet, inschrijvingen voertuigen, ...
  • Inzicht in de nieuwigheden verkeer (o.a. e-bikes).
  • Vaststellen en verbaliseren van aangepaste overtredingen.
  • Invloed 'nieuwigheden verkeer' op het proces-verbaal.
  • Hoe blijf ik op de hoogte van de veranderende verkeerswet?
  • Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je kent de nieuwigheden inzake de verkeerswetgeving. Je verwerft inzicht in de toepassing van de wet. Je kan inbreuken hierop vaststellen en een kwaliteitsvol proces-verbaal opstellen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 120,00
EDA-nummer EDA1598
Startdatum 15-03-2023 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Meer informatie

Planning

Startdatum
15-03-2023
Prijs
120,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.