NBO1-M6 Technische hulpverlening - Verkeer - PIVO

NBO1-M6 Technische hulpverlening – Verkeer

Brevetopleiding Brandweerman bestaande uit verschillende Modules (= deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.)

De Opleiding omvat :

 • Theorie
 • Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur
 • Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur
 •  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum

Inhoud

Hfst. 1

Technische hulpverlening - verkeer

Leerdoelstellingen

De cursist:

 • Heeft kennis van het technisch materiaal voor hulpverlening wegverkeer en van de ontzettingsprocedure, waarbij de collectieve en individuele bescherming worden verzekerd.
 • Beheerst het gebruik van reddings- en ontzettingsmateriaal en de uitvoering van de SOP.

Doelgroep

Stagiair brandweerlieden van een hulpverleningszone

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Deze module moet voorafgegaan worden door:

 • NB0101

Lesmethode en werkvormen

 • Theorie (fysiek): 1u
 • Theorie (afstandsonderwijs): 6u
 • Koude praktijk: 16u
 • Warme praktijk: /

Beoordelingswijze

Soort examen (schriftelijk, mondeling, praktijk, permanente evaluatie):

??

Wanneer geslaagd?

 • Je bent geslaagd indien je in totaal minimaal 50% behaalde voor deze module.  

Verhouding theorie – praktijk:

 • Theorie:
 • Praktijk:

Details

Kenmerk Waarde
Duur 23 uur
Prijs 149,50
Erkenning Certificaat
Startdatum 10-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
10-10-2024
Prijs
149,50
Bijeenkomsten
5 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.