NBO1-M4 Welzijn - Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen - PIVO

NBO1-M4 Welzijn – Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Brevetopleiding Brandweerman bestaande uit verschillende Modules (= deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.)

De Opleiding omvat :

 • Theorie
 • Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur
 • Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur
 •  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum

Inhoud

Hfst. 1

Basis gevaarlijke stoffen

Hfst. 2

PBM's bij interventies met gevaarlijke stoffen

Hfst. 3

Inzetprinicipes voor interventies met gevaarlijke stoffen met de middelen van de multifunctionele autopomp

Hfst. 4

Praktijk

Leerdoelstellingen

De cursist:

 • Kan gevaarlijke stoffen herkennen en zijn aanpak hierop afstemmen.
 • Kan correct en veilig handelen bij interventies met gevaarlijke stoffen.

Doelgroep

Stagiair brandweerlieden van een hulpverleningszone

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Deze module moet voorafgegaan worden door:

 • NB0101

Lesmethode en werkvormen

 • Theorie (fysiek): 7u
 • Theorie (afstandsonderwijs): /
 • Koude praktijk: 5u
 • Warme praktijk: /

Beoordelingswijze

Soort examen (schriftelijk, mondeling, praktijk, permanente evaluatie):

 • Schriftelijk + praktijkexamen

Wanneer geslaagd?

 • Je bent geslaagd indien je in totaal minimaal 50% behaalde voor deze module.  

Verhouding theorie – praktijk:

 • Theorie: 100%
 • Praktijk: 0%

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 78,00
Erkenning Certificaat
Startdatum 09-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
09-10-2024
Prijs
78,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.