NBO1-M5 Technische hulpverlening - Storm en instortingen - PIVO

NBO1-M5 Technische hulpverlening – Storm en instortingen

Brevetopleiding Brandweerman bestaande uit verschillende Modules (= deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.)

De Opleiding omvat :

 • Theorie
 • Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur
 • Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur
 •  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum

Inhoud

Hfst. 1

Mechanica en elektriciteit

Hfst. 2

Interventie bij instorting

Hfst. 3

Ander technisch interventiemateriaal

Leerdoelstellingen

De cursist:

 • Kan op een gepaste wijze handelen bij interventies met storm en instortingen.

 

Doelgroep

Stagiair brandweerlieden van een hulpverleningszone

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Deze module moet voorafgegaan worden door:

 • NB0101

Lesmethode en werkvormen

 • Theorie (fysiek): 7u
 • Theorie (afstandsonderwijs): 1u
 • Koude praktijk: 17u
 • Warme praktijk: /

Beoordelingswijze

Soort examen (schriftelijk, mondeling, praktijk, permanente evaluatie):

 • Schriftelijk + praktijkexamen

 

Wanneer geslaagd?

 • Je bent geslaagd indien je in totaal minimaal 50% behaalde voor deze module.  

Verhouding theorie – praktijk:

 

Theorie

Praktijk

Mechanica & elektriciteit

60 %

40 %

Interventie bij een instorting

60 %

40 %

Ander technisch interventiemateriaal

60 %

40 %

Details

Kenmerk Waarde
Duur 25 uur
Prijs 162,50
Erkenning Certificaat
Startdatum 06-09-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
06-09-2024
Prijs
162,50
Bijeenkomsten
6 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.