NBO1-M3 Welzijn - Adembescherming - PIVO

NBO1-M3 Welzijn – Adembescherming

Brevetopleiding Brandweerman bestaande uit verschillende Modules (= deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.)

De Opleiding omvat :

 • Theorie
 • Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur
 • Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur
 •  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum

Inhoud

Hfst. 1

De adembescherming

Leerdoelstellingen

De cursist :

 • kan correct en veilig adembescherming gebruiken bij een interventie.  

Doelgroep

Stagiair brandweerlieden van een hulpverleningszone

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Deze module moet voorafgegaan worden door:

 • NB0101

Deze module moet vooraf gaan aan:

 • NB0108

Lesmethode en werkvormen

 • Theorie (fysiek): 2u
 • Theorie (afstandsonderwijs): /
 • Koude praktijk: 18u
 • Warme praktijk: /

Beoordelingswijze

 • Soort examen (schriftelijk, mondeling, praktijk, permanente evaluatie): Schriftelijk + praktijkexamen
 • Ev. hulpmiddelen: N.v.t.

Wanneer geslaagd?

 • Je bent geslaagd indien je in totaal minimaal 50% behaalde voor deze module.

Uitzondering: Indien de cursist gebuisd is voor het praktijkgedeelte, maar geslaagd in het totaal: moet hij/zij alsnog het praktijkgedeelte opnieuw doen. Ook al is hij/zij geslaagd in het totaal, dit telt niet.
Is de cursist gebuisd op het totaal, dan moet hij/zij alles opnieuw doen.

Verhouding theorie – praktijk:

 • Theorie: 30%
 • Praktijk: 70%

 

Details

Kenmerk Waarde
Duur 20 uur
Prijs 130,00
Erkenning Certificaat
Startdatum 22-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
22-10-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
5 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.