NBO1-M2 Welzijn - Levensreddend handelen - PIVO

NBO1-M2 Welzijn – Levensreddend handelen

Brevetopleiding Brandweerman bestaande uit verschillende Modules (= deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.)

De Opleiding omvat :

 • Theorie
 • Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur
 • Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur
 •  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum

Inhoud

Hfst. 1

Algemene interventieprocedures

Hfst. 2

Reanimatietechnieken en luchtwegbelemmering bij volwassenen

Hfst. 3

Reanimatietechnieken en luchtwegbelemmering bij kinderen en zuigelingen

Hfst. 4

Malaises

Hfst. 5

Wonden

Hfst. 6

Het verschijnsel shock

Hfst. 7

Bloedingen

Hfst. 8

Brandwonden

Hfst. 9

EHBO bij trauma : botletsels

Hfst. 10

Vergiftiging

Leerdoelstellingen

De cursist :

 • is in staat om tijdens een interventie de nodige eerste hulp te bieden aan slachtoffers, in afwachting van gespecialiseerde medische hulp.

 

Doelgroep

Stagiair brandweerlieden van een hulpverleningszone

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Deze module moet voorafgegaan worden door:

 • NB01 – module 1: Welzijn - Algemeen

Vrijstellingen of gelijkstellingen

 • Brevet Basisopleiding Hulpverlener-ambulancier + geldige badge
 • Diploma verpleegkundige of arts

 

 

Lesmethode en werkvormen

 • Theorie (fysiek): 11u
 • Theorie (afstandsonderwijs): /
 • Koude praktijk: 12u
 • Warme praktijk: /

Beoordelingswijze

 • Soort examen (schriftelijk, mondeling, praktijk, permanente evaluatie):
  Schriftelijk examen + praktijkexamen

Ev. hulpmiddelen: N.v.t.

 

Wanneer geslaagd?

 • Je bent geslaagd indien je in totaal minimaal 50% behaalde voor deze module.  

Verhouding theorie – praktijk:

 • Theorie: 40 %
 • Praktijk: 60 %

Details

Kenmerk Waarde
Duur 23 uur
Prijs 149,50
Erkenning Certificaat
Startdatum 09-09-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
09-09-2024
Prijs
149,50
Bijeenkomsten
5 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.