NBO1-M8 Brandbestrijding - PIVO

NBO1-M8 Brandbestrijding

Brevetopleiding Brandweerman bestaande uit verschillende Modules (= deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.)

De Opleiding omvat :

 • Theorie
 • Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur
 • Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur
 •  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum

Inhoud

Hfst. 1

Brand en brandbestrijding

Hfst. 2

Materiaal voor brandbestrijding

Hfst. 3

Tactiek en techniek van een interventie

Hfst. 4

Warmtebeeldcamera

Hfst. 5

Hittegewenning en warme praktijkoefeningen

Hfst. 6

Perfectionering van de brandbestrijding (technieken aflegsysteem)

Hfst. 7

ASTRID: communicatie en gebruik – praktijk

Hfst. 8

Procedure Brandweerman in Nood

Leerdoelstellingen

De cursist:

 • Heeft kennis van de principes van brandbestrijding, de werking van het brandbestrijdingsmateriaal, het verloop van een interventie, de tactieken voor brandbestrijding met inbegrip van de interventieprocedures en de types brand, technieken en procedures in het kader van koude en warme oefeningen.
 • Kan technieken en procedures voor brandbestrijding correct toepassen tijdens koude en warme praktijkoefeningen.

Doelgroep

Stagiair brandweerlieden van een hulpverleningszone

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Deze module moet voorafgegaan worden door:

 • NB0101 - Welzijn Algemeen
 • NB0103 – Welzijn Adembescherming

Lesmethode en werkvormen

 • Theorie (fysiek): 19u
 • Theorie (afstandsonderwijs): 2u
 • Koude praktijk: 33u
 • Warme praktijk: 32u

Beoordelingswijze

Soort examen (schriftelijk, mondeling, praktijk, permanente evaluatie):

??

Wanneer geslaagd?

 • Je bent geslaagd indien je in totaal minimaal 50% behaalde voor deze module.  

Verhouding theorie – praktijk:

 • Theorie:
 • Praktijk:

Details

Kenmerk Waarde
Duur 86 uur
Prijs 559,00
Erkenning Certificaat
Startdatum 06-11-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
06-11-2024
Prijs
559,00
Bijeenkomsten
15 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.