NBO1-M1 Welzijn - Algemeen - PIVO

NBO1-M1 Welzijn – Algemeen

Brevetopleiding Brandweerman bestaande uit verschillende Modules (= deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.)

De Opleiding omvat :

 • Theorie
 • Koude praktijkopleiding : praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur
 • Warme praktijkopleiding : praktische oefeningen met gebruik van echt vuur
 •  Opleiding via e-learning : opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum

 

Inhoud

Hfst. 1

Inleiding en organisatie van de brandweer

Hfst. 2

Welzijn op het werk

Hfst. 3

Wettelijk kader van het gebruik van PBM’s

Hfst. 4

De soorten PBM en de interventiekledij

Hfst. 5

ASTRID: communicatie en gebruik

Hfst. 6

Verloop van een interventie en ICS

Hfst. 7

De wegcode toegepast op de hulpdiensten

Hfst. 8

Beveiliging interventies openbare weg

Hfst. 9

Valbeveiliging

Hfst. 10

Basispreventie en brandveilig samenleven

Hfst. 11

Het psychosociaal interventieplan (PSIP)

Hfst. 12

Omgaan met stress: FiST

Hfst. 13

De sportieve basis

Hfst. 14

Drill

Leerdoelstellingen

De cursist:

 • Heeft inzicht in de organisatie van de brandweer en kan hier op een gepaste wijze in meedraaien (cf. drill).  
 • Erkent het belang van PBM’s en kan deze correct hanteren in diverse omstandigheden (bv. BIOW, valbeveiliging, …).
 • Heeft inzicht in de wegcode en interventies op de openbare weg en handelt hierin correct.
 • Kan basisbrandpreventie toepassen en advies hierin geven aan zijn / haar naaste omgeving.  
 • Is bereid om gezonde leefgewoontes na te streven die de lichamelijke conditie ondersteunen.

Doelgroep

Stagiair brandweerlieden van een hulpverleningszone

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Theorie (fysiek): 11u
 • Theorie (afstandsonderwijs): 7u
 • Koude praktijk: 11u
 • Warme praktijk: /

Beoordelingswijze

 • Soort examen (schriftelijk, mondeling, praktijk, permanente evaluatie): Schriftelijk + praktijkexamen
 • Ev. hulpmiddelen: N.v.t.

Wanneer geslaagd?

 • Je bent geslaagd indien je in totaal minimaal 50% behaalde voor deze module.  

Verhouding theorie – praktijk:

 • Theorie: 90 %  van de module bestaat uit theorievragen
 • Praktijk: 10% (valbeveiliging) bestaat uit praktijk.

 

Details

Kenmerk Waarde
Duur 29 uur
Prijs 188,50
Erkenning Certificaat
Startdatum 02-09-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
02-09-2024
Prijs
188,50
Bijeenkomsten
9 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.