Moto - voorrangsopleiding - PIVO

Moto – voorrangsopleiding

Bij deze opleiding ken je de principes van safety-driving (defensief en proactief) en pas je deze toe. Je kan jouw motorfiets op een efficiënte manier gebruiken voor professionele doeleinden. Je beheerst je dienstvoertuig en kan risicoanalyses maken ten aanzien van andere weggebruikers tijdens een prioritaire rit. Je kan gepast anticiperen op voorkomende gevaren en kan schadepreventief rijden. Je bent je bewust van je gedrag als prioritaire bestuurder en tevens van jouw voorbeeldfunctie.

Inhoud

Theorie: 

  • Wettelijk kader.
  • Prioritaire voertuigen en dringende opdracht.
  • Gebruik blauwe lichten en bijzonder geluidssignaal.
  • Gedrag weggebruikers t.o.v. prioritaire voertuigen.
  • Professionele houding en technieken tijdens het prioriaire rijden.
  • Risico's en veiligheidsaspecten tijdens het prioriatir rijden.

Praktijk: 

  • Professioneel besturen van een dienstmotorfiets op prioritaire wijze.
  • Uitvoeren van verschillende technieken tijdens het prioriaire rijden.
  • Radiofonische aansturing en infogaring.
  • Verschillende prioritaire rijtechnieken bij verschillende wegenisomstandigheden en verkeersdrukte.

Leerdoelstellingen

Je kan op een professionele en wettelijke wijze een dienstmotorfiets besturen tijdens een prioritaire rit. Je kan desgevallend rekening houden met de verschillende risico's en de nodige veiligheidsaspecten in rekening brengen. Je kan snelheden aanpassen ten opzichte van de wegenisomstandigheden en de verkeersdrukte.

Deelnamevoorwaarden

In het bezit van een geldig rijbewijs A.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting, gekoppeld aan praktijkuitvoering op afgesloten terrein en de openbare weg.

Beoordelingswijze

Activiteitsgraad tijdens de opleiding en permanente evaluatie van de uitgevoerde lesdoelstellingen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA4563
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven