Verkeerspolitie - Zwaar vervoer (theorie en praktijk 160u) - PIVO

Verkeerspolitie – Zwaar vervoer (theorie en praktijk 160u)

Deze opleiding is de vroegere opleiding verkeerspolitie met nummer EDA 2113 - Verkeerspolitie, bijzondere bekwaamheid (396u) die vanaf nu bestaat uit: 

 • EDA7646* Verkeerspolitie – Basisverkeer (236u) +.
 • EDA7647* Verkeerspolitie – Zwaar vervoer (160u).

Deze opleiding omvat enkel het onderdeel zwaar vervoer en kan slechts gevolgd worden als het onderdeel basisverkeer is gevolgd. 

Inhoud

Functionele Opleiding ‘Zwaar vervoer’ - Theorie = 120 u:

 • Module 1 Controle Langs de Weg  (4u) / Technische Eisen (8u – vrachtwagens + autobus/car) Tachograaf en rij-en rusttijden (40u) / Programma tachograaf (4u) Uitzonderlijk Vervoer (16u).
 • Module 2 Ladingzekering (16u) / ADR (24u) / Bezoldigd personenvervoer (8u).

Functionele Opleiding ‘Zwaar vervoer’ Praktijk = 40 u:

 • Module 3 Verkeercontrole ‘zwaar vervoer’ met accenten op Uitzonderlijk Vervoer en Ladingzekering (8u) / Tachograaf en programma (12u) / ADR (8u) / Bezoldigd personenvervoer (8u) Controle Langs de Weg en Technische Eisen (4u).

Evaluatie, schriftelijk en praktisch examen.

Leerdoelstellingen

Je maakt bij voorkeur deel uit van een verkeersdienst. Je kent de regelgeving op het zwaar vervoer en kan hierop een effectieve controle uitoefenen en de nodige maatregelen treffen. Je kan desgevallend overgaan tot het opstellen van een kwaliteitsvol proces-verbaal, onmiddellijke inning of andere.

Doelgroep

Personeelsleden die lid zijn van het operationeel basiskader, het middenkader of het officierskader. Bij mobiliteit, aangewezen zijn voor een functie van verkeerspolitie in een korps van de federale politie, voor zover dat die betrekking als dusdanig in de personeelsformatie is voorzien.

Deelnamevoorwaarden

 • De cursist dient reeds de opleiding ‘EDA7646 - Verkeerspolitie Basisverkeer’ of gelijkgestelde opleiding gevolgd te hebben.
 • Lid zijn van het operationeel kader.
 • De cursist dient aangeduid te zijn door het diensthoofd van zijn of haar eenheid.
 • Bij mobiliteit aangewezen zijn voor een betrekking van verkeerspolitie in een korps van de Federale of Lokale Politie, voor zover die betrekking als dusdanig in de personeelsformatie is voorzien.
 • Actueel in orde zijn met GPI 48.

Lesmethode en werkvormen

Doceren, zelfstudie, onderwijsleergesprek, gevalstudie, groepswerk, simulatiespel, experimenteel leren, demonstratie en uitvoering, praktijkoefening.

Beoordelingswijze

Formatieve, vertificatieve en proces evaluatie:

 • minimum 50% voor dagelijks werk.
 • minimum 60% voor schriftelijk examen.
 • minimum 60% voor praktisch examen.

Minimum 60% eindresultaat.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 160 uur
Prijs 2.300,00
EDA-nummer EDA7647
Startdatum 20-01-2025 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
20-01-2025
Prijs
2.300,00
Bijeenkomsten
25 bijeenkomsten
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.