Module voor woonzorgcentra: VSB voor administratie en personeelsdienst - PIVO

Module voor woonzorgcentra: VSB voor administratie en personeelsdienst

In een eerste deel introduceren we kort de VSB-financiering (RIZIV) in de ouderenzorg, daarna focussen we ons op het administratieve proces. We zoomen in op de wettelijke voorschriften en procedures, de gebruikte formulieren en de geldende termijnen. We vertrekken van de wettelijke basis en reiken mogelijkheden aan om wijzigingen in deze voorschriften en regelgeving zelf op te volgen. Na deze opleiding kent ook de VSB-webapplicatie (RIZIV) geen geheimen meer.

In een tweede deel staan we stil bij een correcte personeelsinzet en -opvolging. We gaan vervolgens in op de actuele personeelsnormering. We besteden aandacht aan de punten waarop men dient te letten bij aanwerving, functiewijziging, enz. De interferentie tussen verschillende loontussenkomsten en de mogelijke gevolgen ervan behandelen we uitvoerig. We eindigen met de correcte en actuele regelgeving op vlak van de eindeloopbaanreglementering.

 

Inhoud

  • VSB-administratie: de wettelijke basis: een overzicht van gebruikte formulieren, termijnen …
  • VSB-aangifte: correct gebruik en invullen van de webapplicatie.
  • Belang van optimale personeelsinzet.
  • De aanwerving van personeel: waarop letten?
  • Optimaal gebruik van de verschillende loontussenkomsten.
  • Eindeloopbaan: regels en mogelijkheden.

Leerdoelstellingen

Je kent de wettelijke basis van de VSB-financiering (RIZIV) in de ouderenzorg. Je kent het daarbij horende administratieve proces, de wettelijke voorschriften en procedures, de gebruikte formulieren en de geldende termijnen. Je kunt de wijzigingen in voorschriften en regelgeving opvolgen. Je kunt de VSB-webapplicatie gebruiken. Je hebt inzicht in personeelsinzet en -opvolging. Je kent de actuele personeelsnormering. Je kent de aandachtspunten bij aanwerving en functiewijziging. Je kent de interferentie tussen verschillende loontussenkomsten en de mogelijke gevolgen ervan. Je kent de actuele regelgeving op vlak van eindeloopbaanreglementering.

Doelgroep

Administratieve medewerkers en HR-medewerkers woonzorgcentra.

Lesmethode en werkvormen

Doceermomenten, interactie, bespreking in groep, discussie, toepassing op de eigen organisatie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven