Module voor leidinggevenden: delegeren kun je leren - PIVO

Module voor leidinggevenden: delegeren kun je leren

Optimaliseer je leiderschap door effectief te delegeren! Door taken over te dragen, kun jij je focussen op belangrijkere zaken, terwijl je teamleden de kans krijgen nieuwe vaardigheden te leren en meer verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dat verhoogt de betrokkenheid en motivatie van je team, en stimuleert hen om hun volledige potentieel te benutten. In deze opleiding krijg je als leidinggevende alle essentiële tools en inzichten om het proces van delegeren op een natuurlijke en efficiënte manier te begeleiden.

Inhoud

  • Wat is delegeren?
  • Belemmerende gedachten: wat maakt dat je als leidinggevende niet delegeert?
  • Situatiegebonden coachen op ontwikkeling van potentieel van medewerkers.
  • De flexmatrix: foto van je team en de taken die mensen moeten opnemen.
  • Het Eisenhouwer-principe: taakverdeling op het vlak van belangrijkheid en dringendheid.
  • Delegatieschema: wat kan ik als leidinggevende doorgeven aan medewerkers?
  • Cirkel van invloed en betrokkenheid: energie besteden aan de juiste dingen en het managen van frustraties op zaken waar ik geen invloed op heb.
  • De stressboog van mijn team managen, zorgen dat mijn team de gevraagde output blijvend kan processen.
  • De 7 niveaus van delegeren: stapje voor stapje naar meer autonomie.
  • De knuffel en de kneep: groeitips en feedback voor en door het team.

Leerdoelstellingen

Je bent in staat de juiste taken aan de juiste mensen te delegeren. Je hebt inzicht in hetgeen je wel degelijk kan delegeren waardoor je je kan bezighouden met belangrijke zaken. Je weet je tijd en energie efficiënt te benutten met taken en verantwoordelijkheden die bij jou als leidinggevende horen. Je bent in staat de juiste instructies te geven bij de verschillende medewerkers in hun groeiproces naar zelfstandigheid. Je beschikt over tools om samen met je team beslissingen te nemen in jullie groeiproces naar meer zelfsturing. Je kan je team leren om mekaar groeitips te geven in de ontwikkeling van hun potentieel.

Doelgroep

Leidinggevenden.

Lesmethode en werkvormen

De opleiding is heel praktisch opgevat; het is een interactieve opleiding waarin we samen tools en modellen opbouwen en ontdekken. We werken met stellingen en debat om eigen overtuigingen te onderzoeken. Er wordt geregeld geoefend in subgroepen. Tijdens reflectiemomenten worden eigen praktijkcases uitgewerkt.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 180,00
Startdatum 05-11-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
05-11-2024
Prijs
180,00
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Locatie
Provinciehuis Leuven
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.