MO2-M2 Arbeidsveiligheid - PIVO

MO2-M2 Arbeidsveiligheid

Deze module bestaat uit ARBEIDSVEILIGHEID.

Inhoud

 • Hfdst 1: Basiskennis veiligheid op het werk
 • Hfdst 2: Wettelijke en organieke aspecten
 • Hfdst 3: Organisationele aspecten
 • Hfdst 4: Risico's
 • Hfdst 5: Collectieve en individuele bescherming
 • Hfdst 6: De veiligheidsassistent
 • Hfdst 7: Praktijkoefeningen

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-adjudant de nodige competenties voor:

 • het situeren en toelichten van het wetgevend kader inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk binnen de omgeving van het basiskader.
 • het toepassen van het wetgevend kader inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk binnen de omgeving van het basiskader.
 • het aannemen en doen aannemen van gedrag dat de aspecten met betrekking tot veiligheid op het werk op het niveau van het basiskader naleeft.

Doelgroep

 • Operationele brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • De brandweerlieden van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet:
  • BO2 of oude brevet korporaal aangevuld met het brevet Delta BO2;
  • MO1 of oude brevet sergeant aangevuld met het brevet Delta MO1.
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module omvat 12u theorie.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven