MO2-M1 Administratief beheer - PIVO

MO2-M1 Administratief beheer

Deze module bestaat uit STATUUT EN WETGEVING, OVERHEIDSOPDRACHTEN, PROJECT-, TIME- & LOGISTIEK MANAGEMENT.

Inhoud

 • Hfdst 1: De communicatiemiddelen
 • Hfdst 2: Federaal statuut
 • Hfdst 3: Overheidsopdrachten
 • Hfdst 4: Beheer van zijn werktijd
 • Hfdst 5: Administratief management van een team
 • Hfdst 6: Projectmanagement
 • Hfdst 7: Logistiek beheer - basis

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-adjudant de nodige competenties voor:

 • hebben inzicht in de organisatie, het administratief statuut van operationeel personeel en de opleidingen van de Civiele Veiligheid in België.
 • kunnen informatie opzoeken in de besproken wetteksten en kunnen deze teksten interpreteren en toepassen.
 • hebben basiskennis van overheidsopdrachten.
 • kunnen beperkte overheidsopdrachten voorbereiden.
 • kunnen een project uitwerken volgens de 5 fasen van PMBOK.
 • kunnen omschrijven hoe stress ontstaat en welke factoren bijdragen tot een stijging van stress en hoe dit kan vermeden worden bij jezelf en je werknemers.
 • kunnen de matrix van Eisenhouwer omschrijven en toepassen in het stellen van prioriteiten tijdens een interventie/taak/het dagelijkse leven.
 • kunnen de omschrijving van timemangement in groep opzoeken en bij gegeven cases kunnen omschrijven welke wet van toepassing is en eventuele oplossingen voor een probleem omschrijven.
 • kunnen de leerstof van de cursus toepassen bij het uitvoeren van de dagelijkse taak, het maken van planningen, leiden van vergaderingen, uitvoeren van de taak van adjudant,...
 • de cursist dient in staat te zijn om een project te realiseren binnen de eigen hulpverleningszone. Tijdens de realisatie dient rekening gehouden te worden met de logistieke impact.

Doelgroep

 • Operationele brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • De brandweerlieden van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet:
  • BO2 of oude brevet korporaal aangevuld met het brevet Delta BO2;
  • MO1 of oude brevet sergeant aangevuld met het brevet Delta MO1.
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module omvat 28u theorie.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 28 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven