MO1-M1 Bevelvoering - PIVO

MO1-M1 Bevelvoering

 • Deze module bestaat uit BEVEL.

Inhoud

 • Hfdst 1 : De operationele structuur van een interventie
 • Hfdst 2 : De rol van de onderofficieren
 • Hfdst 3 : De besluitvormingstools tijdens een interventie
 • Hfdst 4 : Over informatie beschikken en informatie doorgeven, een noodzaak

Leerdoelstellingen

Deze module geeft de kandidaat-sergeant de nodige competenties:

 • om de operationele structuur van een interventie, de rol van de onderofficieren in de bevelvoering, de tools voor de besluitvorming evenals de nood aan informatie en het doorgeven ervan toe te lichten.
 • om de principes en middelen met betrekking tot de operationele structuur van een interventie toe te passen, rekening houdend met de rol van de onderofficieren in de bevelvoering, alsook de tools voor de besluitvorming evenals de nood aan informatie en het doorgeven ervan.
 • om de aangepaste middelen te kiezen in het kader van de operationele structuur van een interventie, rekening houdend met de rol van de onderofficieren in de bevelvoering, alsook de tools voor de besluitvorming evenals de nood aan informatie en het doorgeven ervan.

Doelgroep

 • Operationele brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • De brandweerlieden van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet BO2 of oude brevet korporaal aangevuld met het brevet Delta BO2.
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module omvat 6u theorie en 2u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 52,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven