MO1-M8 IGS2 - PIVO

MO1-M8 IGS2

 • Deze module bestaat uit IGS21-specif, IGS22-biochem, IGS23-expl, IGS24-case.

Inhoud

 • Hfdst 1 : Basisbegrippen uit de scheikunde, fysica en toxologie
 • Hfdst 2 : Chemische interventies
 • Hfdst 3 : Opslag en transport van gevaarlijke stoffen
 • Hfdst 4 : Specifieke interventies met explosierisico
 • Hfdst 5 : Biologische interventies
 • Hfdst 6 : Oefeningen op schaalmodel

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-sergeant de nodige competenties voor:

 • Benoemen en toelichten van de elementaire basisbegrippen uit de scheikunde, fysica en toxicologie, voor chemische interventies, voor opslag en transport van gevaarlijke stoffen, voor specifieke interventies met explosierisico en bologische interventies.
 • Interventiesituaties oplossen door beroep te doen op de elementaire basisbegrippen uit de scheikunde, fysica en toxicologie, voor chemische interventies, voor opslag en transport van gevaarlijke stoffen, voor specifieke interventies met explosierisico en bologische interventies.

Doelgroep

 • Operationele brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • De brandweerlieden van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet BO2 of oude brevet korporaal aangevuld met het brevet Delta BO2.
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • De module bestaat uit 18u theorie en 10u koude praktijk

Beoordelingswijze

Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk examen en mondeling examen zijn.

 • Op het mondeling examen wordt er gebruik gemaakt van rode kaarten. Deze rode kaart heeft de maximale puntenaftrek tot gevolg.
 • De cursist is dan niet geslaagd voor het mondeling en theoretisch examen en wordt verwezen naar de tweede examenzittijd

Details

Kenmerk Waarde
Duur 28 uur
Prijs 182,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven