MO1-M7 IGS1 - PIVO

MO1-M7 IGS1

 • Deze module bestaat uit IGS11-basis, IGS12-meten, IGS13-inzet.

Inhoud

 • Hfdst 1 : Elementaire begrippen uit de scheikunde
 • Hfdst 2 : Referenties en informatiebronnen
 • Hfdst 3 : Karakteristieken, keuze en gebruik van de PBM
 • Hfdst 4 : Decontaminatie van personeel en materieel
 • Hfdst 5 : Detectie, metingen en maatregelen
 • Hfdst 6 : Beheer van de gevolgen van een incident
 • Hfdst 7 : Pijpleidingen
 • Hfdst 8 : Radiologische en nucleaire interventies

Leerdoelstellingen

 • Via deze module verwerft de kandidaat-sergeant de nodige competenties voor:
  • Opnoemen en toelichten: elementaire begrippen uit de chemie, de referenties en informatiebronnen, de karakteristieken, de keuzes en gebruik van de PBM, de decontaminatie van personeel en materieel, detectie, metingen en maatregelen, het beheer van de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen, pijpleidingen en radiologische en nucleaire interventies.
  • De elementaire begrippen uit de chemie, referenties en informatiebronnen hanteren, alsook de keuze van de PBM afstemmen op basis van hun karakteristieken en gebruik; de decontaminatie van het personeel en materieel uitvoeren, de detectie, metingen en maatregelen beheren, alsook de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen, pijpleidingen en radiologische en/of nucleaire interventies.
  • Interventiesituaties oplossen door gebruik te maken van de elementaire begrippen uit de chemie, referenties en informatiebronnen, keuze van PBM op basis van hun karakteristieken en gebruik, decontaminatie van personeel en materieel, detectie, metingen en maatregelen, het beheer van de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen, pijpleidingen en radiologische en/of nucleaire interventies.

Doelgroep

 • Operationele brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • De brandweerlieden van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet BO2 of oude brevet korporaal aangevuld met het brevet Delta BO2.
 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • De cursus bestaat uit 16u theorie en 8u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 156,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven