Milieutoezichthouder - certificaat 4 - PIVO

Milieutoezichthouder – certificaat 4

Op het einde van deze opleiding heb je inzicht in de vereiste kennis, competenties en attitudes van een toezichthouder. In de kijkstage leer je hoe je opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast in de praktijk. Als sluitstuk maak je een portfolio dat je leerproces weergeeft.

Inhoud

Integreren van de vereiste kennis, competenties en attitudes van een toezichthouder door middel van gericht observeren en reflecteren.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1, 2 en 3 met succes hebben afgerond.

Lesmethode en werkvormen

Kijkstage bij minimaal 2 verschillende toezichthoudende instanties.

Opstellen van een portfolio met een kwalitatieve beschrijving van de geobserveerde activiteiten en een reflectieverslag over de bijgewoonde activiteiten.

Beoordelingswijze

Wie de kijkstages uitvoert en positief beoordeeld wordt wat betreft de portfolio ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 240,00
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Editie
2023 - 2024
Prijs
240,00
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.