Milieutoezichthouder - certificaat 3 - PIVO

Milieutoezichthouder – certificaat 3

Op het einde van deze opleiding beschik je over de vereiste schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, kan je praktijksituaties correct inschatten en beheersen en kan je conflicten hanteren.

Inhoud

 • Communicatie en conflictbeheersing:
  • Basisregels in de communicatie.
  • Het belang van feedback.
  • Overredingstechnieken.
  • Conflicthantering en agressiebeheersing.
  • Samenvattende oefeningen.

 

 • Geïntegreerde cases waarin de kennis en vaardigheden uit de vorige certificaten gecombineerd worden.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Deelnamevoorwaarden

Certificaat 1 en certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Lesmethode en werkvormen

Toepassingsoefeningen, casusbesprekingen, gedachtewisseling en theoretische samenvattingen.

Beoordelingswijze

Deze module wordt beoordeeld aan de hand van permanente evaluatie. Wie slaagt, ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 240,00
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Editie
2023 - 2024
Prijs
240,00
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.