Milieutoezichthouder - certificaat 2 - PIVO

Milieutoezichthouder – certificaat 2

Dit opleidingsonderdeel is opgebouwd uit verschillende modules. De eerste module behandelt de grote lijnen van milieuhandhaving. Je leert verschillende handhavingsinstrumenten inzetten en handhavingsdocumenten opstellen. Na het behalen van dit certificaat heb je een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van pesticiden, geluid, bodem, mest, afval en materialen, lucht en water.


Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Deelnamevoorwaarden

Met succes certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 afgerond hebben.

Lesmethode en werkvormen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 1.800,00
Edities Geen editie gepland
Alle details weergeven