Milieutoezichthouder - certificaat 2 - PIVO

Milieutoezichthouder – certificaat 2

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van afval. Je begrijpt de regelgeving en vergunningen en je kan ze interpreteren. Je kan monsternemingen en verzegelingen uitvoeren en de analyseresultaten correct interpreteren.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Deelnamevoorwaarden

Met succes certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 afgerond hebben.

Lesmethode en werkvormen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 1.800,00
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Editie
2023 - 2024
Prijs
1.800,00
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.