Milieutoezichthouder - certificaat 1 - PIVO

Milieutoezichthouder – certificaat 1

Om als lokaal toezichthouder aangesteld te kunnen worden, moet je beschikken over een bekwaamheidsbewijs dat verkregen wordt door het volgen van 4 certificaten en het slagen in de bijhorende bekwaamheidsproeven. De opleiding omvat certificaat 1: algemene beginselen milieuregelgeving (18u).
Je leert de verschillende regelgevende niveaus, de relevante instanties en hun bevoegdheden. Je begrijpt de essentie van de toepasselijke regelgeving en dit zowel voor milieu als natuur en kan nuttige bronnen raadplegen. Je leert het toepassingsgebied van de omgevingsvergunning (de indelingslijst) en het lezen van milieuvoorwaarden. De opleiding sluit aan bij de basisopleiding milieuwetgeving (overlapping) maar legt daarnaast ook eigen klemtonen.

Inhoud

Lesblok 1: Milieurecht en milieubeleid.

  • Algemene situering van het milieurecht, met de bronnen, de instanties en hun bevoegdheden.
  • Algemene bepalingen van het milieurecht met het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
  • Inclusief praktische oefeningen.

Lesblok 2: De omgevingsvergunning en milieuvoorwaarden.

  • De omgevingsvergunning: toepassingsgebied (de indelingslijst) en procedures.
  • De milieuvoorwaarden.
  • Inclusief praktische oefeningen.

Lesblok 3: Voornaamste milieu- en natuurregelgeving.

  • Inzicht in de voornaamste regelgeving inzake milieu en natuur, van belang voor de toezichthouder.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen. De opleiding vereist geen vakspecifieke voorkennis, elementaire kennis van de werking van openbare besturen volstaat.

Deelnamevoorwaarden

Geen

Lesmethode en werkvormen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek; praktische oefeningen met gebruik van internet-toepassingen.

Beoordelingswijze

Wie de opleiding volgt en slaagt voor het examen ontvangt het eerste certificaat om als toezichthouder aangesteld te kunnen worden. Het betreft een schriftelijk examen deels theoretisch, deels met gebruik van bronnen.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 360,00
Edities Geen editie gepland
Alle details weergeven