Mentor - Politie - PIVO

Mentor – Politie

Je kan als mentor functioneren voor aspirant agenten, aspirant inspecteurs en aspirant hoofdinspecteurs van politie.

Inhoud

  • Kennismaking met de doelstellingen van de opleiding.
  • De politieopleidingen, het didactisch model, experimenteel leren, stressbeheer, bevoegdheden van de stagiair.
  • Bevoegdheden van de stagiair, rolpatronen: mentor - stage coördinator.
  • Communicatie, motiveren, luistervaardigheid, onthaalgesprek, correctiegesprek, functioneringsgesprek.
  • Administratie van de mentor en de student tijdens de stageperioden.
  • Praktische oefeningen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Bijkomende voorwaarden:

  • Als laatste functioneringsevaluatie, geen evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" hebben opgelopen.
  • Zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn aanspraken op bevordering of baremische loopbaan kan doen gelden.
  • Een graadanciënniteit bezitten van ten minste vier jaar.
  • Een ervaring van ten minste twee jaar hebben binnen het betrokken lokale politiekorps of de betrokken algemene directie van de federale politie die wordt berekend overeenkomstig de artikelen 5 tot 7 van het KB. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, groepsdiscussie, casusbespreking, demonstratie, oefeningen en rollenspelen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en mondeling examen waarbij de kandidaat mentor een casus bespreekt.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 56 uur
Prijs 458,00
EDA-nummer EDA4248
Startdatum 10-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
10-10-2024
Prijs
458,00
Bijeenkomsten
27 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.