Leidinggeven aan de jongste generatie maatschappelijk werkers - PIVO

Leidinggeven aan de jongste generatie maatschappelijk werkers

Misschien heb je al eens horen zeggen dat de huidige generatie maatschappelijk werkers niet hetzelfde engagement toont als vroeger? Recent doctoraatsonderzoek bevestigt dat gedeeltelijk, maar toont ook aan dat de nieuwste generatie innoverend uit de hoek kan komen. Tijdens deze opleiding verken je een andere aanpak voor deze jonge generatie. Je komt tot nieuwe leidinggevende inzichten, leert van casussen en krijgt een praktisch kader voor jouw rol als leidinggevende.

Inhoud

  • Generatieverschillen en generatieperspectief.
  • Inzichten in eigen generatiekenmerken.
  • Visie op de jongste generatie.
  • Uitwisseling ervaringen en problematieken in het leidinggeven aan de jongste generatie.
  • Bevindingen uit onderzoek over jongste generatie maatschappelijk werkers.
  • Methodisch kader leidinggeven aan de jongste generatie.
  • Oefeningen aan de hand van twee casussen.

Leerdoelstellingen

Je krijgt inzicht in de voornaamste verschillen in professioneel engagement, probleemattributie, invulling van voorwaardelijkheid en professionele techniciteit van de jongste generatie maatschappelijk werkers. Je kunt het generatieperspectief van jou en dat van de jongste generatie verwoorden. Je kunt de inzichten inzetten en een methode hanteren om verbindend leiding te geven aan de jongste generatie sociaal werkers.l

Doelgroep

Leidinggevenden van maatschappelijk werkers.

Lesmethode en werkvormen

Interactieve presentatie, reflectieoefeningen in kleine groepen, discussies en casusbespreking.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 170,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven