Jeugdwetgeving - PIVO

Jeugdwetgeving

Je verwerft inzicht in het jeugdsanctierecht, het jeugdbeschermingsrecht en de bijzondere jeugdzorg. Je kan een problematische leefsituatie herkennen en weet welk gevolg er kan aan gegeven worden. Je kan een kwalitatief proces-verbaal opstellen.

Inhoud

Jeugdwetgeving:

  • Verontrustende situaties.
  • MOF.
  • Decreet integrale Jeugdhulp
  • Familierechtbank.
  • Bijzondere jeugdzorg.
  • Problematische leefsituaties: herkennen en tussenkomen.
  • Opstellen proces-verbaal, aandachtspunten, foto’s, verhoor, onderzoek, …

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA5330
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven