Introductie asbest - PIVO

Introductie asbest

Het gebruik van asbest is al geruime tijd verboden, maar toch kun je er tijdens bepaalde werkzaamheden nog steeds aan worden blootgesteld. Deze opleiding richt zich specifiek tot medewerkers die tijdens bepaalde werkzaamheden met asbest in aanraking (kunnen) komen. Je leert de mogelijke gevaren herkennen, in te schatten en vervolgens gepast te handelen.

Inhoud

  • Asbest kunnen herkennen in zijn al vormen (losgebonden en hechtgebonden).
  • Wat te doen als je met asbest geconfronteerd wordt?
  • Voorzorgen, bescherming en behandeling.
  • Wat te doen als er in het bestuur een incident met asbest gebeurt?

Doelgroep

Medewerkers die sporadisch kleine afbraakwerken doen waar potentieel asbest aanwezig is.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs 54,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven