Inkopen van diensten: SLA en KPI - PIVO

Inkopen van diensten: SLA en KPI

Tijdens deze opleiding leer je meer over het aspect van inkopen binnen overheidsopdrachten. Aankoopdossiers blijken in sommige besturen bijna de helft van het totaal te zijn. En toch zijn de inzichten over het inkopen van diensten te weinig gekend.

Inhoud

  • De kenmerken die het inkopen van diensten zo bijzonder maken.
  • De gevolgen hiervan in de praktijk: we maken Service Level Agreements (SLA) waarin een aantal Key Performance Indicators (KPI) opgenomen zijn.
  • De elementen van een SLA om sluitende afspraken te kunnen maken met de leverancier.
  • Hoe moeten goede KPI’s er uit zien? In tegenstelling tot leveringen is het controleren van deze prestaties moeilijk.

Doelgroep

Alle medewerkers die tijdens de uitvoering van hun taak in aanraking komen met de regelgeving overheidsopdrachten.
Er is geen voorkennis vereist.

Lesmethode en werkvormen

De cursisten ontvangen een cursustekst of powerpoint presentatie. Daarnaast is er mogelijkheid om eigen voorbeelden of cases aan te brengen die de theorie kunnen verduidelijken. Er is tevens ruimte voor vragen. De theoretische benadering zal worden teruggekoppeld naar praktische voorbeelden.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs 90,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven