VERKEER - Inbreuken sociale wetgeving tijdens een verkeerscontrole - PIVO

VERKEER – Inbreuken sociale wetgeving tijdens een verkeerscontrole

Inhoud

  • Inbreuken op de sociale wetgeving tijdens een verkeerscontrole, inleiding.
  • De bevoegde overheden en de rol van de arbeidsauditeur.
  • Verzamelen van informatie en het proces-verbaal.
  • Samenwerking met andere controlediensten.
  • Strafrechtelijke gevolgen voor de overtreders.
  • Casuïstiek van gevalstudies, vaststelling, opvolging en afhandeling.
  • Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je kan knipperlichten ontdekken van mogelijke sociale fraude tijdens een verkeerscontrole. Je kan hierbij de nodige onderzoeksdaden stellen om aan te tonen dat er sprake is van inbreuken op de sociale wetgeving. Je kan in voorkomend geval de nodige bewijslast verzamelen en een kwalitatief proces-verbaal opstellen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 190,00
EDA-nummer EDA7092
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven