Illegale economie controle door politiediensten - PIVO

Illegale economie controle door politiediensten

Je kan op het einde van de opleiding de vormen van illegale economie op het terrein vaststellen, de eerste en dringende verrichtingen op het terrein verrichten, de nodige partners contacteren, het operatieorder helpen samenstellen en deelnemen aan een gecoördineerde actie.

Inhoud

Op basis van verschillende casussen uit de praktijk:

  • Herkennen van signalen die kunnen leiden naar vormen van illegale economie.
  • Eerste en dringende verrichtingen bij vaststelling of klachten.
  • De voorbereidingen van een gecoördineerde actie, het contacteren van partners.
  • De uitvoering van de gecoördineerde actie.
  • Opstellen processen verbaal en dringende contactnames.
  • De taken en verrichtingen achteraf.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA6277
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven