Hybride en elektrische voertuigen - personenvoertuigen (AT3411) - PIVO

Hybride en elektrische voertuigen – personenvoertuigen (AT3411)

Dit is de voortgezette opleiding Hybride en elektrische voertuigen - personenvoertuigen (AT3411).

Inhoud

De theorie en praktijk kunnen niet afzonderlijk gegeven worden aangezien deze verweven is doorheen alle hoofstukken gedurende de 6 uur opleiding. De totale opleiding kan wel in twee delen worden ingericht (twee maal drie uur)

Theorie:

 • Hoofstuk 1: introductie:
 • Hoofstuk 2: informatiebronnen
 • Hoofstuk 3: basisbegrippen elektriciteit
 • Hoofstuk 4: componenten bij hybride en elektrische voertuigen/randapparatuur
 • Hoofstuk 5: soorten hybride en elektrische voertuigen
 • Hoofstuk 6: risico’s voor de hulpverlener
 • Hoofstuk 7: basis uitrusting/PBM en ander materieel
 • Hoofstuk 8: standaard inzetregels voor veilig stellen hybride en elektrische voertuigen
 • Hoofstuk 9: standaard inzetregels voor andere situaties
 • Hoofstuk 10:vraagstelling en cases (koude praktijk)

Praktijk

Nota:  een elektrisch en/of hybride voertuig ter beschikking hebben voor de praktijk betekent een grote pedagogische meerwaarde, echter in praktijk is dit niet altijd te verwezenlijken.

Indien dit voertuig niet beschikbaar, wordt tijdens de opleiding meer aandacht en tijd besteed aan het oplossen van vraagstellingen en het uitwerken van cases.

 

 • componenten bij elektrische en hybride voertuigen effectief in praktijk herkennen en begrijpen waarvoor ze dienen (enkel indien een elektrisch en/of hybride ter beschikking is). 
 • leren werken met Rescue sheets en Emergency Response Guides
 • herkenning/benadering/veilig stellen van een elektrisch en/of hybride voertuig in een praktijk situatie uitvoeren (enkel indien een elektrisch en/of hybride ter beschikking is) 
 • oplossen vraagstellingen en uitwerken cases in kleine groepen (indien er geen elektrisch en/of hybride ter beschikking is wordt hier uitgebreider aandacht en tijd aan besteed.

Leerdoelstellingen

 • De cursisten kennen en kunnen de verschillende hybride en elektrische voertuigen met hun respectievelijke eigenschappen en gevaren onderscheiden.
 • De cursisten weten wat een Rescue sheet is, weten welke info er op terug te vinden is en kunnen daar mee in praktijk werken.
 • De cursisten weten wat een Emergency Response Guides is en welke info er op terug te vinden is.
 • De cursisten weten welke basis uitrusting en andere PBM noodzakelijk zijn bij interventies met hybride en elektrische voertuigen.
 • De cursisten weten welk materieel er ter beschikking is.
 • De cursisten kennen de noodzakelijke handelingen om het voertuig veilig te stellen.
 • De cursisten kennen de inzetregels bij een technische interventie en/of brand bij deze voertuigen.

Doelgroep

Alle personeelsleden van de openbare brandweerdiensten.

Deelnamevoorwaarden

Beschikken over het brevet BO1.

Lesmethode en werkvormen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.

Beoordelingswijze

Een schriftelijke evaluatie

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven