Heldere ontwerpbesluiten schrijven - PIVO

Heldere ontwerpbesluiten schrijven

Wanneer je bestuur een beslissing neemt of een reglement uitvaardigt, is een correcte juridische redactie hiervan van groot belang. Precies dat leer je in deze opleiding: zorgvuldige, heldere en uitvoerbare besluiten en reglementen schrijven. De wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht vormt het kader. In praktijkoefeningen leer je om beslissingen duidelijker en begrijpelijk te formuleren.
Zo zorg jij mee voor een correcte en sterke overheidscommunicatie en draag je bij tot de rechtszekerheid van je burgers.

Inhoud

  • Duiding over de juridische grondslag van besluitvorming van lokale besturen.
  • Redactioneel advies voor de opmaak van krachtige ontwerpbesluiten.
  • Veel praktische oefeningen waarbij we o.a. de besluiten van je eigen bestuur aftoetsen aan het geldende juridisch kader.

Leerdoelstellingen

Je kunt de beslissingen van je bestuur omzetten in gestructureerde, begrijpelijke, gemotiveerde en uitvoerbare juridische teksten. Je kunt de juridische en de feitelijke overwegingen verwerken in ontwerpbesluiten, volgens de gangbare technieken voor regelgeving.

Doelgroep

Medewerkers en leidinggevenden bij lokale besturen.

Lesmethode en werkvormen

Praktijkgerichte en interactieve opleiding met oefenmomenten.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 150,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven