Handhaving van de asbestregelgeving in de praktijk - PIVO

Handhaving van de asbestregelgeving in de praktijk

Toezichthouders kunnen burgers of werkgevers verbaliseren en maatregelen opleggen wanneer die onzorgvuldig omgaan met asbest of verboden handelingen stellen. In deze opleiding kom je alles te weten over het asbestafbouwbeleid in Vlaanderen en de gevolgen voor jou als handhaver van de milieuwetgeving. Je krijgt een overzicht van de wetgeving rond asbest en je weet wat je als handhaver kunt of moet doen om het milieu en de mens veilig te stellen.

Inhoud

 • Vlaams asbestafbouwbeleid.
  • Asbestveilig Vlaanderen 2040: aanleiding, pijlers actieplan, 'nieuwe' wetgeving (2019-2022), asbestattest, renovatiegolf.
  • Risico-contexten vandaag:  herkennen, omvang en aanwezigheid, risicobeoordeling.
 • Handhaving in praktijk.
  • Wetgeving (federaal en Vlaams).
  • Vaststellen van de overtreding:  concept asbestverdacht, monstername en analyse, wettelijke verwijderingsmethodes, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en bronmaatregelen, risico-evaluatie en ondersteunende beslisschema’s.
  • Handhavingstraject: werken stilleggen, bestuurlijke maatregelen, PV en het vervolg.
 • Bespreking praktijkcases.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor de huidige, maar ook toekomstige lokale milieutoezichthouders van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones. Ook de gewestelijke toezichthouders kunnen deelnemen.

Lesmethode en werkvormen

Wil je graag een interessante case uit de praktijk aanbrengen uit je gemeente of stad? Bezorg dan een document met een samenvatting van het incident, hoe je het incident hebt aangepakt en met welke instrumenten (en eventueel foto’s) aan de OVAM (asbest@ovam.be) met in het onderwerp: case opleiding toezichthouder asbest. We bekijken dan of we de case tijdens de opleiding zullen bespreken.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Gratis
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven