Gemeenschapswacht basisopleiding - PIVO

Gemeenschapswacht basisopleiding

In deze opleiding met erkend lesprogramma leer je alle aspecten van de taken van een gemeenschapswacht. De verschillende modules zorgen ervoor dat je nog sterker in het werkveld zal staan.

De opleiding vindt plaats op deze data:

13/09, 15/09, 19/09, 20/09, 22/09, 26/09, 27/09, 28/09, 06/10, 10/10, 11/10, 13/10, 20/10, 23/10, 24/10, 25/10.

Een opleidingsdag start steeds om 8u30 en het einde varieert tussen 15u en 17u. Deze opleiding gaat door in het PIVO te Asse.

Inhoud

  • Deel 1: rechten en plichten van de gemeenschapswachten.
  • Deel 2: technieken van verbale en non-verbale communicatie.
  • Deel 3: cultuurinzicht en diversiteit.
  • Deel 4: observatie en rapportering.
  • Deel 5: conflictbeheersing met inbegrip van positieve conflictbeheersing met minderjarigen.
  • Deel 6: fysieke ontwijkingstechnieken.
  • Deel 7: EHBO.
  • Deel 8: redactionele vaardigheden.
  • Deel 9: sport en conditietraining.

 

Het totale opleidingsprogramma van gemeenschapswachten bedraagt 106 uur. Wie gemeenschapswacht-vaststeller wil worden, moet geslaagd zijn voor de opleiding gemeenschapswacht en de basisopleiding GAS-vaststeller (40 uur) volgen.

Doelgroep

Dit basisopleidingsprogramma is bedoeld voor iedereen die de functie van gemeenschapswacht uitoefent en daartoe nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd.

Deelnamevoorwaarden

Overeenkomstig de wet van 13 januari 2014 mogen wij enkel kandidaten inschrijven die volgende documenten kunnen voorleggen:

1° een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-16), dat bij aanvang van de opleiding maximum zes maanden oud is en waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.

2°  een identiteitsdocument of een historiek uit het bevolkingsregister heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij voldoet aan artikel 8, eerste lid, 4°, met name onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat en in dit laatste geval, sedert drie jaar zijn wettige hoofdverblijfplaats hebben in België.

Voor deze opleiding geldt een minimum aanwezigheid van 80% van de opleidingsuren. Wie door overmacht niet kan komen (bijvoorbeeld ziekte), verwittigt ons zo snel mogelijk en bezorgt ons een attest. Ook gewettigde afwezigheden tellen mee voor de maximale 20% afwezigheid. Voor vakken die mede op basis van permanente evaluatie worden geëvalueerd geldt een minimale aanwezigheid van 80% voor die modules. Voor vragen in verband met afwezigheden, kan je ons altijd contacteren.

 

Lesmethode en werkvormen

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende modules. De lessen worden zo actief mogelijk gemaakt door middel van interactie, inoefening, rollenspelen, actieve deelname ...

Beoordelingswijze

Van alle vakken wordt een examen afgenomen of beoordeeld door permanente evaluatie. De cursist is geslaagd indien hij voor elk vak minimaal 50% behaalt en voor alle vakken samen een gemiddelde van ten minste 60% behaalt.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 1.400,00
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Editie
Najaar 2023
Prijs
1.400,00
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.