Gemeenschapswacht basisopleiding - PIVO

Gemeenschapswacht basisopleiding

In deze opleiding met erkend lesprogramma leer je alle aspecten van de taken van een gemeenschapswacht. De verschillende modules zorgen ervoor dat je nog sterker in het werkveld zal staan.  

 

Inhoud

Voorlopig lessenrooster opleiding najaar 2024: 

DagDatum Module 
vrijdag 20/sepRechten en plichten: wettelijk kader en historiek + politie
vrijdag 27/sepRechten en plichten: openbare besturen 
woensdag 2/oktSport en conditietraining: stappen 
woensdag 2/oktExamen: rechten en plichten 
vrijdag 4/oktTechnieken van de verbale en non-verbale communicatie 
maandag 7/oktCultuurinzicht en diversiteit 
woensdag 9/oktTechnieken van de verbale en non-verbale communicatie 
maandag 14/oktRedactionele vaardigheden 
dinsdag 15/oktFysieke ontwijkingstechnieken 
dinsdag 15/oktSport en conditietraining: fietsen
woensdag 16/oktTechnieken van de verbale en non-verbale communicatie 
vrijdag 18/oktRechten en plichten: preventietechnieken
maandag 21/oktEHBO 
woensdag 23/oktRechten en plichten: opdrachten van de gemachtigd opzichter
maandag 4/novEHBO 
maandag 4/novSport en conditietraining: ergonomie
dinsdag 5/novObservatie en rapportering 
vrijdag 8/novConflictbeheersing 
woensdag 13/novExamen: geintegreerde proef 

 Een gemiddelde lesdag start om 8u30 en eindigt om 17u. 

 

Het totale opleidingsprogramma van gemeenschapswachten bedraagt 106 uur. Wie gemeenschapswacht-vaststeller wil worden, moet geslaagd zijn voor de opleiding gemeenschapswacht en de basisopleiding GAS-vaststeller (40 uur) volgen.

Doelgroep

Dit basisopleidingsprogramma is bedoeld voor iedereen die de functie van gemeenschapswacht uitoefent en daartoe nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd.

Deelnamevoorwaarden

Om aan de opleiding deel te kunnen nemen, dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

1° beschikken over een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-16), dat bij aanvang van de opleiding maximum zes maanden oud is en waaruit blijkt dat hij/zij niet veroordeeld is zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.

2°  beschikken over een identiteitsdocument of een historiek uit het bevolkingsregister heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij/zij voldoet aan artikel 8, eerste lid, 4°, met name onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat en in dit laatste geval, sedert drie jaar zijn wettige hoofdverblijfplaats hebben in België.

Bovenstaande documenten worden niet opgevraagd voor deelname aan de opleiding, de documenten zijn echter wel verreist bij een aanstelling en zullen opgevraagd worden door het lokaal bestuur.

 

Lesmethode en werkvormen

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende modules. De lessen worden zo actief mogelijk gemaakt door middel van interactie, inoefening, rollenspelen, actieve deelname ...

Beoordelingswijze

Van alle vakken wordt een examen afgenomen of beoordeeld door permanente evaluatie. De cursist is geslaagd indien hij voor elk vak minimaal 50% behaalt en voor alle vakken samen een gemiddelde van ten minste 60% behaalt.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs 1.540,00
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Editie
Najaar 2024
Prijs
1.540,00
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.