Gaspakdrager (CG0111) - PIVO

Gaspakdrager (CG0111)

Inhoud

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
algemene interventieprocedure gevaarlijke stoffen, het gaspak als beschermingsmiddel, gedragsregels en communicatiemiddelen, aan- en uitkleedprocedure, verkenning, ontsmettingsveld.

Leerdoelstellingen

Je verwerft inzicht in de inzetprocedure bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Je leert de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak. Gedurende het gehele verloop van de interventie leer je dat veilig werken steeds voorop staat.

Doelgroep

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden.
Persluchttoestel met volle persluchtfles zijn verplicht bij deze opleiding.
 

Deelnamevoorwaarden

Recent medisch attest arbeidsgeneesheer waaruit blijkt dat de cursist geschikt is voor deelname aan de opleiding.

Lesmethode en werkvormen

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen training.
 

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 30 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven