GAS-vaststeller stilstaan en parkeren - PIVO

GAS-vaststeller stilstaan en parkeren

Onze opleiding zorgt ervoor dat je nog beter voorbereid het werkveld in kan. Er wordt stilgestaan bij de wegcode en de GAS-wetgeving. Daarnaast oefen je de leerstof in aan de hand van realistische praktijksituaties. Na deze opleiding ben je bevoegd voor het vaststellen van inbreuken met betrekking tot stilstaan en parkeren.

Inhoud

Dag 1:

  • Het stilstaan en parkeren in de wegcode.
  • GAS-wetgeving voor de overtredingen aangaande het stilstaan en parkeren en voor overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld door automatisch werkende toestellen.

Dag 2:

  • Toepassing van de leerstof aan de hand van realistische praktijkoefeningen.
  • Examen.

Doelgroep

(Toekomstige) GAS-vaststellers die ook inbreuken met betrekking tot het stilstaan en parkeren willen vaststellen.

Deelnamevoorwaarden

  • Attest GAS-vaststeller
  • Uittreksel uit het strafregister (596.1-33), dat bij aanvang van de opleiding maximum zes maanden oud is en waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer

Lesmethode en werkvormen

Bespreking van de regelgeving en de praktische toepassing ervan. Inoefenen van praktijksituaties.

Beoordelingswijze

De cursist is geslaagd indien hij op het examen minimaal 50% van de punten behaalt.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 280,00
Startdatum 22-11-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
22-11-2024
Prijs
280,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Nog maar één plaats beschikbaar.