GAS-vaststeller basis - PIVO

GAS-vaststeller basis

In deze opleiding leer je alles wat nodig is om nadien de regelgeving op de gemeentelijke administratieve sancties correct uit te voeren. Na deze opleiding ken je de wetgeving relevant voor de GAS-vaststeller, weet je wanneer je als vaststeller een beroep moet doen op de politie en kan je inbreuken vaststellen en opstellen. Ook leer je hoe je een situatie verbaal kan controleren. Wie slaagt voor het examen van deze opleiding, ontvangt het attest GAS-vaststeller.

Inhoud

 • Module 1: wetgeving
 • Module 2: conflictbeheer
 • Module 3: het vastleggen van overtredingen
 • Module 4: werkingsbeginselen politiediensten

Na deze opleiding kan je je nog verder bijscholen met de opleiding stilstaan en parkeren, alsook de verdieping daarvan. Deze opleidingen vind je apart op onze website.

Doelgroep

Opleiding voor medewerkers die zullen instaan voor de uitvoering van de regelgeving op de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Deelnamevoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een aanstelling als GAS-vaststeller:

 • moet je minimum 18 jaar oud zijn;
 • moet je beschikken over:  
  • een uittreksel uit het strafregister (596.1-33), dat bij aanvang van de aanstelling maximum zes maanden oud is en waaruit blijkt dat hij/zij niet veroordeeld geweest is, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de regelgeving betreffende de politie over het wegverkeer en veroordelingen bedoeld in artikel 420, tweede lid, van het Strafwetboek.
  • een identiteitsdocument of een historiek uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat hij voldoet aan artikel 8, eerste lid, 4°, met name voor GAS-vaststeller/GW-vaststeller: de Belgische nationaliteit hebben
  • een diploma : 

   • Ofwel over een diploma van het secundair onderwijs (dus 6de jaar ASO, TSO of KSO of 7de jaar BSO (= derde jaar derde graad)

   • Ofwel over een getuigschrift van tweede graad van het secundair onderwijs aangevuld met een nuttige ervaring van 5 jaar ten dienst van de gemeente of overheid/entiteit bedoeld in artikel 21, §1, 2° GAS-wet (hiermee worden de niet-gemeentelijke vaststellers bedoeld zoals bij voorbeeld de provinciale of gewestelijke vaststellers). Het is de gemeente/overheid/entiteit die nagaat of de ervaring van de kandidaat – vaststeller al dan niet nuttig is.
   • Ofwel een getuigschrift van het lager secundair onderwijs aangevuld met een nuttige ervaring van 5 jaar ten dienst van de gemeente of overheid/entiteit bedoeld in artikel 21, §1, 2° GAS-wet (hiermee worden de niet-gemeentelijke vaststellers bedoeld zoals bij voorbeeld de provinciale of gewestelijke vaststellers). Het is de gemeente/overheid/entiteit die nagaat of de ervaring van de kandidaat – vaststeller al dan niet nuttig is.

Bovenstaande documenten worden niet opgevraagd voor deelname aan de opleiding, de documenten zijn echter wel verreist bij een aanstelling als GAS-vaststeller en zullen opgevraagd worden door het lokaal bestuur.

Lesmethode en werkvormen

Bespreking van de regelgeving en de praktische toepassing ervan.

Beoordelingswijze

Van alle vakken wordt een examen afgenomen. De cursist is geslaagd indien hij voor elk vak minimaal 50% behaalt en voor alle vakken samen een gemiddelde van ten minste 60% van de punten behaalt.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 40 uur
Prijs 700,00
Startdatum 05-09-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
05-09-2024
Prijs
700,00
Bijeenkomsten
13 bijeenkomsten
Locatie
Provinciehuis Leuven
Beschikbare plaatsen
Nog maar één plaats beschikbaar.