GAS-vaststeller basis - PIVO

GAS-vaststeller basis

In het voorjaar van 2024 komt er een nieuwe editie: je kan op deze pagina aanduiden dat je interesse hebt en dan houden we je op de hoogte van de datums.

In deze opleiding leer je alles wat nodig is om nadien de regelgeving op de gemeentelijke administratieve sancties correct uit te voeren. Na deze opleiding ken je de wetgeving relevant voor de GAS-vaststeller, weet je wanneer je als vaststeller een beroep moet doen op de politie en kan je inbreuken vaststellen en opstellen. Ook leer je hoe je een situatie verbaal kan controleren. Wie slaagt voor het examen van deze opleiding, ontvangt het attest GAS-vaststeller.

Inhoud

  • Module 1: wetgeving
  • Module 2: conflictbeheer
  • Module 3: het vastleggen van overtredingen
  • Module 4: werkingsbeginselen politiediensten

Na deze opleiding kan je je nog verder bijscholen met de opleiding stilstaan en parkeren, alsook de verdieping daarvan. Deze opleidingen vind je apart op onze website.

Doelgroep

Opleiding voor medewerkers die zullen instaan voor de uitvoering van de regelgeving op de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Deelnamevoorwaarden

  • Uittreksel uit het strafregister (596.1-33), dat bij aanvang van de opleiding maximum zes maanden oud is en waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid;
  • Identiteitsdocument of een historiek uit het bevolkingsregister heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij voldoet aan artikel 8, eerste lid, 4°, met name voor GAS-vaststeller/GW-vaststeller: de Belgische nationaliteit hebben
  • Diploma hoger secundair onderwijs of hoger, namelijk het gaat over het diploma van het secundair onderwijs dat men bekomt op het einde van het tweede jaar van de derde graad (zesde jaar) in het ASO, TSO of KSO, voor het BSO is aan deze voorwaarde voldaan in geval men slaagt in het derde jaar van de derde graad (wat men het zevende jaar noemt).

Lesmethode en werkvormen

Bespreking van de regelgeving en de praktische toepassing ervan.

Beoordelingswijze

Van alle vakken wordt een examen afgenomen. De cursist is geslaagd indien hij voor elk vak minimaal 50% behaalt en voor alle vakken samen een gemiddelde van ten minste 60% van de punten behaalt.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 40 uur
Prijs 700,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven