GAS - sanctionerend ambtenaar - PIVO

GAS – sanctionerend ambtenaar

In deze opleiding leer je alles wat nodig is om aan de slag te gaan als sanctionerend ambtenaar. Na deze opleiding ken je de algemene principes van het strafrecht. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties, met focus op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de sanctionerend ambtenaar. Ten slotte leer je omgaan met conflicten. Wie slaagt voor de examens voldoet aan de opleidingsvereisten beschreven in het KB van 21 december 2013.

Inhoud

De inhoud van deze opleiding is wettelijk bepaald en bestaat uit de volgende 3 modules:

  • Module 1: algemene principes van het strafrecht (4 uur).
  • Module 2: GAS-wetgeving (10 uur).
  • Module 3: conflictbeheersing, met inbegrip van positieve conflictbeheersing met minderjarigen (6 uur).

Doelgroep

Ambtenaren die belast zijn met de oplegging van de administratieve geldboete en het innen van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Deelnamevoorwaarden

Je mag niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.

Ook dien je houder te zijn van een diploma van bachelor in de rechtspraktijk, universitair diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma.

Lesmethode en werkvormen

Interactieve uiteenzettingen en rollenspel.

Beoordelingswijze

Van alle vakken wordt een examen afgenomen. De cursist is geslaagd indien hij voor elk vak minimaal 50% behaalt en voor alle vakken samen een gemiddelde van ten minste 60% van de punten behaalt.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 20 uur
Prijs 460,00
Edities Geen editie gepland
Alle details weergeven