GALOP - personeelsbeheer - PIVO

GALOP – personeelsbeheer

Deze opleiding richt zich tot het personeel van de lokale politiezone die werken in het kader van het beheer van het personeel en hierbij gebruik moeten maken van de toepassing GALOP. Op het einde van de lessenreeks bezit u een basiskennis personeelsbeheer GALOP.

Inhoud

Module 1: Personeel (23u).

  • Specifieke terminologie van het beheer van het personeel - Voorstelling van de verschillende schermen.
  • Van de ene rubriek naar de andere navigeren.
  • Bijwerking en invoer van gegevens in het persoonlijke dossier, de bijbehorende catalogen, en genereren van de bijhorende rapporten (F119, planningsgesprek, evaluatiegesprek, opvolging van de kredieten, opvolging van de ziektedagen, opvolging van de mobiliteit en detachering, ...). • Personeelsleden toekennen aan een subdivisie - Aanmaken van eigen vormingen-vormingen geweldsbeheersing (GPI 48).
  • Toekennen van vormingen en vormingen geweldsbeheersing (GPI 48).
  • Beheer van de profielen geweldsbeheersing - Toekennen van kredieten via een meervoudige actie.
  • Toont de entiteit “ betrekking” en toont alle gegevens die we daar terug vinden.
  • Uitvoeren van de overdracht van vakantieverlof van vorig jaar.
  • Praktische oefening.

Module 2: Galop On-line (1u).

Doelgroep

Elk lid van het operationele en het administratieve en logistieke kader van de lokale politie, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het personeel door middel van de toepassing GALOP.

Deelnamevoorwaarden

Koprschef of zijn gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 370,00
EDA-nummer EDA6946
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven