GALOP - GPI 48 - PIVO

GALOP – GPI 48

De algemene doelstelling die met de opleiding wordt nagestreefd is een goed beheer van de GPI 48 trainingen in de toepassing GALOP. Het doel van deze opleiding bestaat erin om leden van de Lokale en Federale Politie die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de GPI 48 in staat te stellen voldoende kennis te verwerven om de GPI 48 via GALOP te beheren.

Inhoud

De deelnemer:

  • Verklaart het verschil tussen basistraining en gekwalificeerde training (wapens en speciale technieken) zoals gedefinieerd in GPI 48. • Beschrijft de GALOP-omgeving die betrokken is bij het beheer.
  • Vindt of maakt een training en gekoppelde sessies.
  • Nodigt een persoon uit voor een sessie of annuleert een bestaande uitnodiging (communicatietools).
  • Registreert een resultaat.
  • Toont en begrijpt de verschillende rapporten met betrekking tot de geweldsbeheersing.
  • Rapporteert en verzendt een rapport in verschillende formaten (xls, pdf, doc, ...).
  • Beheert de verschillende schermen en rapporten binnen deze toepassing.
  • Verwerft de vaardigheid om de mensen in zijn of haar eenheid bij te staan , die deel betrokken zijn bij het beheer van de G

Doelgroep

Elk lid van het operationele en het administratieve en logistieke kader van de lokale politie, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het personeel door middel van de toepassing GALOP en die over een voorkennis “GALOP” beschikt.

Deelnamevoorwaarden

Toelating korpschef of gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 100,00
EDA-nummer EDA6944
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven