Functionerings- en evaluatiegesprekken: een nieuwe aanpak - PIVO

Functionerings- en evaluatiegesprekken: een nieuwe aanpak

Evalueren van medewerkers maakte vroeger deel uit van je taak als leidinggevende. De tendens is om die gesprekken niet meer formeel en soms zelfs niet meer verplicht te maken. Elk bestuur heeft een eigen evaluatiesysteem met specifieke regels en afspraken. In deze opleiding krijg je inzicht in de evolutie naar zelfsturende teams met een andere aanpak m.b.t. evaluatie. Je leert enkele communicatietechnieken die je in staat stellen deze gesprekken tot een goed einde te brengen.

Inhoud

Dag 1:

Hoe is een evaluatiesysteem opgevat en wat is het doel ervan?

  • Functierelevante evaluatiecriteria (resultaatsgebieden en competenties) en het formuleren van doelstellingen.
  • Wat is een functionerings- en evaluatiegesprek en wat is het verschil tussen beide?
  • Doel, nut en gevolgen van deze gesprekken.

Evolutie van een ‘klassiek’ systeem naar een systeem van ‘permanente (zelf)evaluatie’ in een feedbackrijke cultuur.

  • Leidinggeven houdt in: bijsturen en ontwikkelen.
  • Welke verschuivingen? Wat betekent dat voor mij als leidinggevende?

Feedback geven en krijgen: verbale en non-verbale communicatie, feedback ontvangen en actief luisteren.

Dag 2:

Feedback geven (vervolg) en feedforwardprincipes.
Gesprekken voeren: voorbereiding en structuur van een gesprek.
Wat doen met ‘moeilijke situaties’?

Opgelet: dit is geen cursus feedback noch een cursus conflicthantering!

Doelgroep

Leidinggevenden die medewerkers evalueren. Bij voorkeur voorkennis in leidinggeven en evalueren.

Lesmethode en werkvormen

De eerste dag ligt de nadruk op kadering en feedback. Tijdens de tweede dag worden de gesprekken ingeoefend. De interactieve aanpak van de docent zorgt voor een actieve betrokkenheid van de deelnemers. De deelnemers brengen het evaluatiesysteem en de bijhorende formulieren van hun bestuur mee naar de sessies.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 330,00
Startdatum 04-02-2025 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
04-02-2025
Prijs
330,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
Provinciehuis Leuven
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.