FPV 2 - Prehospitaal traumazorg - PIVO

FPV 2 – Prehospitaal traumazorg

Hulpverlener-ambulanciers moeten jaarlijks minstens 24 uur permanente vorming volgen. 

Dit is één van de facultatieve onderwerpen.

Je moet eerst FPV 1 volgen vooraleer FPV 2 te volgen.

Inhoud

 • Wat is prehospitaal traumazorg?
 • scene management
 • beoordeling van de traumapatiënt
 • luchtweg, ventilatie en oxigenatie
 • circulatie, bloeding en shock
 • neurologische trauma's
 • spinale trauma's
 • verplaatsen van de patiënt
 • casussen

Leerdoelstellingen

De cursisten:

 • krijgen inzicht in de principes van prehospitaal traumazorg.
 • kunnen een scene correct inschatten.
 • kunnen een traumapatiënt correct beoordelen.
 • kunnen zorgen voor een correcte vrije luchtweg, goede ventilatie en oxigenatie.
 • kunnen bloedingen stelpen en correct reageren bij shock.
 • kunnen neurologische en spinale trauma's correct beoordelen en behandelen.
 • kunnen een patiënt correct verplaatsen.
 • kunnen de casussen correct uitvoeren en de gepaste hulp bieden.

Doelgroep

Hulpverlener-ambulanciers met een geldig brevet.

Deelnamevoorwaarden

In het bezit zijn van een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier.

Je moet eerst FPV 1 gevolgd hebben.

Lesmethode en werkvormen

Korte theoriestukken afgewisseld met vaardigheidsstations en casussen. 

Beoordelingswijze

Aanwezigheid en positieve, actieve deelname aan de les.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven