Fist Antenne - Basis (AT1711) - PIVO

Fist Antenne – Basis (AT1711)

Dit is de voortgezette opleiding FIST Antenne - Basis (AT1711).

Inhoud

Deze opleiding verschaft een basiskennis met betrekking tot onmiddellijke, acute en uitgestelde opvang na traumatogene, depressogene of exhaustogene interventies bij brandweer-, ambulance-, of reddingsoperaties.

Onmiddellijke opvang staat hier voor de Eerste Psychologische Hulp bij Ongevallen op de plaats van de interventie.

Acute opvang staat voor de vroegere defusinggesprekken.

Uitgestelde opvang staat voor het geheel van gesprekken en contacten in de dagen en weken volgend op de ingrijpende interventie; o.a. de vroegere psychologische debriefing of critical incident briefing.

Leerdoelstellingen

De FIST Antennes kunnen:

  • de verschillende soorten slachtoffers betrokken bij een bepaalde ingrijpende interventie opdelen in primaire, secundaire en tertiaire slachtoffers in functie van de ondergane (potentieel traumatiserende) impact.
  • de verschillende tijdstippen van interventie benoemen en deze verschillende vormen van opvang inhoudelijk duiden. Ze kunnen hierbij, teruggrijpend naar de aangeleerde technieken voor psychologische defusing en debriefing, de kernelementen van elk soort interventie toelichten en de opportuniteit ervan naar een bepaalde categorie slachtoffers wikken en wegen.
  • chronologisch de verschillende opvangvormen noemen en uitleggen die in vroegere vormingen overeenstemden met one-on-one gesprekken, demobilisation, defusing en (critical incident stress) debriefing
  • de verschillen benoemen tussen depressogene (uiterst droevige), traumatogene (levensbedreigende) en exhaustogene (uitputtende, langdurige) interventies en uitleggen welke invloed er van deze verschillen uitgaat in de richting van de aan te bieden opvang.
  • chronologisch de verschillende stadia van een levensbedreigende situatie herkennen en het verband leggen met bijzondere fenomenen (afsplitsing van de werkelijkheid, tunnelervaring, werken op automatische piloot, black-out, etc.) die zich kunnen voordoen tijdens en kort na een traumatogene interventie
  • een post-interventie gesprek – recuperatie gesprek voeren aan de hand van vier à vijf basisvragen (cf. basisopleiding): Wat heb je tijdens de interventie gedaan (kunnen doen?) Hoe ging dat volgens jou? Met welke problemen werd je gedurende deze interventie geconfronteerd? Hoe gaat het nu met je? Vind je het nodig in de komende dagen nog eens op deze interventie terug te komen a.d.h.v. 1) een psychologische/emotionele debriefing en/of 2) een technisch-operationele debriefing
  • de interventies herkennen waarvoor ze beroep moeten doen op FIST voor bijkomende post-interventie steun en kunnen de verschillende stappen opnoemen in de contactname met FiSTen/of de planning van een steuninterventie

Doelgroep

Leden van de openbare brandweerdiensten.

Lesmethode en werkvormen

8u theorie

8u koude praktijk

Beoordelingswijze

Permanente evaluatie met schriftelijke naslag.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 75,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven