First Responder Anti-Aggression Training - module 1 (AT9312) - PIVO

First Responder Anti-Aggression Training – module 1 (AT9312)

Dit is de voortgezette opleiding FRAT - module 1 (AT9312).

Inhoud

 • Introductie + afspraken
 • Waar komen we agressie tegen tijdens interventies
 • Wettelijk kader bij het gebruik van geweld
 • Verbaal en fysiek geweld tijdens interventies
 • Inzethoudingen

Leerdoelstellingen

 • De deelnemers hebben inzicht in de aan te nemen professionele houding als hulpverlener en de mogelijke manieren van handelen en reageren (inzethoudingen) tijdens de verschillende fases van de interventies om verbaal en fysiek geweld te voorkomen en/of in te dijken en hierbij rekening houdende met het wettelijk kader bij het gebruik van geweld.

Kennisdoelstellingen (weten, begrijpen, inzien)

 • Introductie + afspraken + herhalingsmoment

De deelnemers:

 • Worden geïnformeerd over het ontstaan / doel van de opleiding
 • Worden op de hoogte gebracht van het verloop van de opleiding en de wenselijke attitude in het belang van een vlot verloop van de opleiding
 • Waar komen we agressie tegen tijdens interventies

      De deelnemers:

 • Verduidelijken aan de hand van voorbeelden de fases van interventie waarin incidenten met verbale en fysieke agressie kunnen voorkomen.
 • Wettelijk kader bij het gebruik van geweld

      De deelnemers:

 • Leggen in eigen woorden het wettelijk kader bij gebruik van geweld uit.
 • Sommen de vier regels waaraan moet voldaan worden in het kader van “wettige verdediging” op.
 • Verbaal en fysiek geweld tijdens interventies

      De deelnemers:

 • Benoemen op welke manier verbaal en fysiek geweld tot uiting kan komen tijdens interventies
 • Beargumenteren de aan te nemen professionele houding van de hulpverlener
 • Verklaren de aanbevolen richtlijnen in geval van een confrontatie met agressie van personen in diverse situaties
 • Inzethoudingen

De deelnemers:

 • Bespreken en demonstreren de verschillende inzethoudingen (mogelijke manieren van handelen en reageren) tijdens interventies om verbale en fysieke agressie te voorkomen en/of in te dijken
 • Formuleren de mogelijke te ondernemen acties bij het gebruik van sociale media door omstaanders tijdens interventies.

Vaardigheidsdoelstellingen (toepassen/integreren)

 • Inzethoudingen

De deelnemers:

 • Voeren de aan te nemen inzethoudingen correct uit op basis van de verworven kennis
 • Passen een combinatie van inzethoudingen toe in een opleidingssituatie aan de hand van rollenspelen

Houdingsdoelstellingen (attitude)

De deelnemers:

 • Evalueren kritisch het eigen leergedrag tijdens de opleiding
 • Passen indien nodig het eigen (leer) gedrag aan om tot meer wenselijke resultaten te komen
 • Zijn bereid het eigen professionele gedrag te evalueren
 • Zijn bereid om de verschillende inzethoudingen te integreren tijdens interventies om verbale en fysieke agressie te voorkomen en/of in te dijken in het belang van het ieders welzijn en de eigen veiligheid

 

 

Doelgroep

Alle leden van de openbare brandweer.

Deelnamevoorwaarden

Beschikken over het brevet BO1

Beoordelingswijze

Theorie : schriftelijke evaluatie

Praktijk : permanente evaluatie door het invullen van een checklist

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Erkenning attest
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven