Excited Delirium Syndrome - End User - De juiste reflex als eerstelijnspolitie Module 1 - PIVO

Excited Delirium Syndrome – End User – De juiste reflex als eerstelijnspolitie Module 1

Excited Delirium Syndrome:

Als eerstelijnspolitie de juiste reflex aankweken in situaties met EDS-patiënten.

Inhoud

Theoretische beschouwingen, Excited delirium syndrome – De juiste aanpak als eerstelijnspolitie(2 uur).

Praktische gevalstudies: Excited delirium syndrome – De juiste aanpak als eerstelijnspolitie (2 uur).

Leerdoelstellingen

Op het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn indicaties van excited delirium te herkennen, de potentiële gevaren er van te kunnen inschatten en, binnen de limieten van hun eigen middelen en mogelijkheden, de situatie en patiënt zo optimaal mogelijk te benaderen met oog op het faciliteren van de professionele medische interventie.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker.

 

 

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Theorie, gevalstudie(s) en onderwijsgesprek met praktijkvoorbeelden en toepassingen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs 60,00
EDA-nummer EDA7452
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven