Evaluator - PIVO

Evaluator

Je kent de verschillende domeinen binnen het evaluatiegesprek. Je weet wat de evaluatieprocedure inhoud. Je kan medewerkers evalueren, evaluatiegesprekken voeren, tijdsbeheer hanteren en dossiers opstellen. Je kent de statutaire gevolgen van de evaluatie.
Leidinggevenden die willen evalueren moeten deze functionele opleiding volgen.

Inhoud

  • Inleiding.
  • Wettelijk en reglementair referentiekader.
  • De actoren van de evaluatie.
  • Evaluatiedomeinen.
  • De gesprekken.
  • De evaluatieperiode.
  • De vermeldingen in de evaluatie.
  • Het evaluatiedossier.
  • De statutaire gevolgen.
  • Praktijkoefeningen.

Doelgroep

Je bent door de eindverantwoordelijke aangewezen als evaluator.
 

Deelnamevoorwaarden

Je dient je eigen laatste evaluatiedossier (ED) mee te brengen(het is niet de bedoeling dat info wordt gedeeld onder elkaar).

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, praktijkvoorbeelden met veel ruimte tot vraagstelling en interactie

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 74,00
EDA-nummer EDA1506
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven