Competentiemanagement en evaluatie MO112 - PIVO

Competentiemanagement en evaluatie MO112

Inhoud

 • Deel 1 : Theoretische onderbouwing
 • Deel 2 : Evaluatiebeleid: Wettelijk kader
 • Deel 3 : Evaluatiebeleid in de praktijk

Leerdoelstellingen

 • De deelnemers kennen
  • het doel en de filosofie van competentiemanagement
  • de begrippen competenties, competentieniveaus, gedragsindicatoren, competentieprofielen, competentiematrix, functiebeschrijving
  • de plaats van competentiemanagement binnen het bredere personeelsbeheer
  • de wettelijke bepalingen rond stagebegeleiding en evaluatiebeleid
  • de verschillende soorten gesprekken die plaatsvinden, hoe deze gesprekken voorbereid moeten worden en hoe deze gesprekken verlopen.
  • de verschillende competenties die voor de brandweer van belang zijn en kunnen coachen op de verbetering hiervan.
 • De deelnemers begrijpen
  • de voordelen van competentiemanagement voor de leidinggevende, voor de werknemer en voor de brandweer als organisatie
 • De deelnemers kunnen
  • de algemene gesprekstechnieken toepassen.
  • de verschillende aandachtspunten bij het coachen op de ontwikkeling van competenties toepassen

Doelgroep

 • De operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone, de cursisten bedoeld in artikel 10§2 die het brevet OFF2 via aanwering willen behalen en de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Lesmethode en werkvormen

 • De module omvat 22u theorie en 6u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en mondeling examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 28 uur
Prijs 182,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven